Otvoreni bazeni ne rade usled loših vremenskih uslova

Usled loših vremenskih uslova otvoreni bazeni u sklopu SRPC 25. maj neće raditi u sredu, 5. avgusta.