JAVNA NABAVKA: Hemijska sredstava za dezinfekciju i održavanje bazenske vode

PREDMET JAVNE NABAVKE: DOBRA
Nabavka hemijskih sredstava za dezinfekciju i održavanje bazenske vode.

Dokumentacija: 
1. Konkursna dokumentacija - link

2. Poziv za podnošenje ponude - link

3. Odluka o dodeli ugovora - link

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - link