Ponovo je otvorena sportska sala Bazena 25. maj

Sportska sala u okviru Bazena 25. maj počela je sa radom 13. maja 2020. godine.

Nakon ukidanja vanrednog stanja postepeno se stvaraju uslovi za nastavak rada sportskih kapaciteta uz poštovanje propisanih mera zaštite. Informacije o ponovnom početku rada zatvorenog bazena i drugih sadržaja biće blagovremeno objavljene na zvaničnom sajtu Bazena 25. maj.