Prekid rada Bazena 25. maj

U cilju suzbijanja epidemije COVID-19 potpuno se prekida rad Bazena 25. maj za vreme trajanja vanrednog stanja.

Gradski štab za vanredne situacije grada Beograda doneo je Odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji grada Beograda.
Na osnovu pomenute odluke Sekretarijatu za sport i omladinu izdata je naredba za prekid rada svih sportskih objekata na teritoriji grada Beograda.

Informacije o nastavku normalnog funkcionisanja Bazena 25. maj biće pravovremeno objavljene na zvaničnom sajtu - www.25maj.rs