Prestanak rada Wellness centra od 01/06/2021

Wellness centar u okviru SRPC 25. maj neće biti dostupan za korišćenje od 01.06.2021. godine, do početka naredne zimske sezone.